Organizace vzdělávání

Organizace vzdělávání probíhá dle stanoveného denního režimu, týdenních témat a měsíčních tématických bloků, které jsou ve všech pobočkách KinderGarten obdobné. Vlastní výuková činnost vychází z celoročního vzdělávacího plánu, který vytváří vedení společnosti ve spolupráci s pedagogy.

Kritéria dělení dětí do tříd:

V současné době jsou děti v naší škole rozděleny do tří tříd,  a to podle  věku.

Very young learners

- od 18 měsíců do 3 let (max. počet 5 dětí) Little Monkeys

Young learners

-  od 3 do 4 let (max. počet 8 dětí) Racoons

Preschool learners 

- od 4 do 6 let ( max. počet 8 dětí) Dragons

 

Metody a formy práce u velmi malých dětí od 18 měsíců do 3 let odpovídají jejich přirozenému vývoji a potřebám. Velká část dne je věnována volné hře dětí s individuálním přístupem učitelky k jednotlivým dětem, dle jejich potřeb a zájmu . V ranních  hodinách a v tzv. Circle time jsou  pak zařazeny hudebně-pohybové činnosti zaměřené na seznámení se a osvojení prvních  anglických slov. Každý den se pak děti věnují výtvarným či pracovním činnostem.

Děti od 3 let se již systematicky  věnují výuce anglického jazyka v tzv.Circle Time, kde se pomocí zábavných her, písní či příběhů zdokonalují v anglickém jazyce. Každý den se všechny děti věnují hudebním, pohybovým i kreativním výtvarným činnostem.


www.skolkacernosice.cz