Hodnocení dětí

 

V naší školce využíváme k průběžnému hodnocení  dítěte tzv. Story Book, kam se zábavnou a neformální cestou zaznamenávají jeho úspěchy a pokroky . Story book doprovází dítě po celou dobu jeho docházky do školky  a slouží také jako vzpomínkové album s fotkami,  pořízenými z různých akcí a výletů školky.


Každá učitelka si také  ve své své třídě volí vlastní systém hodnocení  vzhledem k daným výstupům, které jsou uvedeny v našem Školním vzdělávacím  programu. V každém pololetí pak rodiče  obdrží Zprávu o rozvoji dítěte, kde se dozví podrobněji, jaké dovednosti a schopnosti si dítě za půl roku osvojilo.


www.skolkacernosice.cz