O nás

Černošická školka je nově na adrese Boženy Němcové 1415 neb se přestěhovala do nově zrekonstruované vily!

 

Vítáme Vás na stránkách naší anglické mateřské školky.

KinderGarten Černošice je soukromá jazyková mateřská školka, akreditovaná MŠMT, která nabízí program pro děti předškolního věku a také navazující odpolední klub pro děti ZŠ. Výuka je zajištěna kvalifikovanými českými učiteli a rodilými mluvčími. Děti se učí přirozenou a zábavnou formou v příjemném prostředí rodinné vilky.

Vzdělávacím záměrem naší anglické školky je navození cizojazyčného prostředí pro děti ve věku od 18 měsíců do 6 let. Vzdělávací program je zaměřen především na doplnění chybějícího článku předškolní jazykové výchovy, neboť v tomto stádiu jsou děti nejvíce vnímavé k jazyku jak mateřskému tak i cizímu. Dítě pak přijímá další jazyk jako přirozenou možnost komunikace. Výsledkem tohoto procesu je, že dítě vnímá cizí jazyk jako svůj druhý rodný jazyk a pokud pak dále pokračuje např. základní jazykovou školou, stává se pro dítě tento druhý jazyk plnohodnotným mateřským jazykem.

V našem předškolním zařízení je tedy komunikace s dětmi vedena téměř výhradně v anglickém jazyce s přihlédnutím k potřebám velmi malých dětí (do 3 let), u kterých je z počátku  občasné používání mateřského jazyka otázkou pocitu bezpečí a důvěry v učitele. Program je určen dětem všech národností i bez znalosti anglického jazyka. Aktivity jsou vedeny v anglickém jazyce zkušenými lektory. Výuka probíhá zásadně přirozenou a zábavnou formou. Výchovně-vzdělávací program je založen na britských osnovách a je v souladu s Rámcovým výchovně-vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání v ČR.  

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.


Kontakt

Royal kindergarten mateřská škola s.r.o.

Boženy Němcové 1415
Černošice - Praha západ
252 28


774 444 144


www.skolkacernosice.cz