Černošická školka v novém!

       

Naše školka je:

- umístěna v klidné části města Černošice - Vráž

- provozována v moderní  a prostorné rodinné vile s krásnou zahradou

- čerstvě přestěhována do nových zrekonstruovaných prostor v ulici Boženy Němcové 1415

 Naše školka má k dispozici:

- 5 prostorných místností určených pro výuku anglického jazyka či volnou hru  dětí

- kvalitní anglické výukové materiály, knihy pro děti, ale i odborné publikace pro učitele

- vhodné hračky odpovídající hygienickým normám

- kuchyň s jídelnou

- koupelnu a wc pro děti v každém podlaží

- velkou zahradu s pergolou, pískovištěm, trampolínou a dětskou prolézačkou

Naše školka poskytuje:

- po dohodě s rodiči poskytujeme pravidelné prohlídky dětí u lékařů (psycholog, logoped, oční lékař)

- rozmanité zájmové kroužky (keramika, jóga, sporovní kroužek, kroužek vaření, jízda na koních)

- pravidelné výlety a akce pro děti i rodiče

 

Podmínky vzdělávání

 V naší školce se dodržují tyto podmínky

- ve třídě je místo, kde mohou děti relaxovat

- ve třídách je dostatek hraček a pomůcek pro dívky a chlapce

- učitelka dětem umožňuje hrát si a tvořit z různými druhy materiálů

- děti si berou hračky samy

- děti si po sobě po ukončení hry průběžně uklízejí

- děti si zdobí třídu vlastními výtvory

- denně se zajišťuje dostatečné větrání, podle právě probíhajících činností dětí

- členění a vybavení zahrady umožňuje pohybové aktivity

 Životospráva

- jídelníček je sestavován s přihlédnutím k racionální výživě

- každý den je na jídelníčku ovoce nebo syrová zelenina

- k pití je po celý den k dispozici voda nebo neslazený čaj, učitelka připomíná dětem důležitost pití

- děti odchází na pobyt venku za každého počasí (vyjma prudkého deště, velkých mrazů    a při špatné kvalitě ovzduší)

- v letních měsících se činnosti přesouvají ven v dopoledních i odpoledních hodinách

- učitelka nabízí a motivuje děti, aby ochutnaly jídlo, které nemají rády, ale je pro ně zdravé a jde jim vlastním příkladem

Psychosociální podmínky

- všichni zaměstnanci školy vytváří dětem takové prostředí, ve kterém se cítí spokojeně, jistě a bezpečně

- výuka anglického jazyka probíhá hravou a přirozenou formou, která je dítěti blízka

- dítě se adaptuje na docházku do školy ve společnosti rodičů tak dlouho, jak potřebuje

- učitelka dává možnost dokončit činnost, dohrát si hru, včas upozorňuje na ukončení činnosti, respektuje osobní tempo dítěte

- učitelka se věnuje dostatečně vztahům ve třídě, nenásilně tyto vztahy ovlivňuje (prevence šikany)

 Personální a pedagogické zajištění

- v naší školce pracují učitelé, kteří mají pedagogické vzdělání požadované pro výuku anglického jazyka a pro práci s dětmi předškolního věku 

- školak zaměstnává rodilé mluvčí z anglicky hovořících zemí

- pedagogičtí pracovníci se dále vzdělávají

- pedagogičtí pracovníci jednají, chovají se a pracují v souladu se společenskými pravidly, pedagogickými a metodickými zásadami výchovy a      vzdělávání předškolních dětí

Spoluúčast rodičů

- rodiče mají možnost volně vstupovat do tříd

- škola organizuje pro rodiče pravidelné akce

- rodiče jsou informováni o výsledcích práce školy a plnění kurikula

- učitelka poskytuje rodičům informace o pokrocích ve vývoji a vzdělávání dítěte

- rodiče se obracejí na učitelky s dotazy a požadavky


Kontakt

Royal kindergarten mateřská škola s.r.o.

Boženy Němcové 1415
Černošice - Praha západ
252 28


774 444 144


www.skolkacernosice.cz