Náš tým

Kateřina Dvořáková (manažerka školky)

Dlouholetá manažerská zkušenost z různých oborů podnikání. Matka dvou dětí a zkušená vychovatelka dětí nejen doma, ale  i v zahraničí. Dlouholeté zkušenosti s vedením sportovních a plaveckých  kroužků pro děti.

Absolvované kurzy v roce 2009:

Jóga s dětmi základní, Jóga s dětmi II – kurz pro pedagogy organizovaný nakladatelstvím Portál

Absolvované kurzy v roce 2012:

Kurz 1.pomoci pro děti

2014 - Metodika výuky dětí předškolního věku

2014 - Kurz zdravotník zotaovacích akcí

Mgr. Jana ježková Dis. (ředitelka školky)

Jana se narodila v roce 1981 v Praze. Vystudovala Vyšší odbornou školu sociálně pedagogickou a Pedagogickou fakultu v Praze obor pedagogika a výtvarná výchova. Již během studia se věnovala práci s dětmi a mládeží, vedla výtvarné a pohybové kroužky, pořádala letní tábory a víkendové akce pro skautskou a také neziskovou organizaci Eldorádo. Po ukončení studia pracovala jako učitelka v státní mateřské škole v Trnavě. Poté odcestovala na rok do zahraničí, kde se věnovala studiu anglického jazyka. Studium zakončila úspěšným složením zkoušky FCE. Po návratu pracovala tři roky v soukromé anglické školce, a to v posledních dvou letech jako vedoucí učitelka. Poté nastoupila do Kindegarten Kunratice, kde působila do nástupu na mateřskou dovolenou jako ředitelka školy.
V roce 2016 úspěšně dokončila studium Vyšší odborné školy pedagogické ve Sv. Janu pod Skalou oboru předškolní a mimoškolní pedagogika a svůj volný čas trávý se svými syny Filipem a Danečkem.
 
Absolvované kurzy:
Hlavní vedoucí mimoškolních aktivit pro děti a mládež
Zdravotních zotavovacích akcí
Učitel lyžování
Učitel vodní turistiky a raftingu
Metodika pro učitele angličtiny
NTC learning I a II
Vytváříme ŠVP
Motivace dětí a mládeže

Mgr.Kamila Vodičková Dis. ( učitelka)

Absolventka Fakulty Tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, obor Tělesná výchova a sport, Sportovní management. Státní zkouška ze společenskovědních oborů - pedagogiky a psychologie a biomedicínských oborů - anatomie a fyziologie člověka.

Profesionální basketbalistka, členka reprezentačního týmu ČR. Dlouhodobě působila v USA a Rusku, kde získala bohatou praxi s vedením aktivit pro děti všech věkových kategorií a to jak v anglickém, tak ruském jazyce. Jako vychovatelka působila i u dětí se speciálními potřebami - slabozrakými a nevidomými. Spolupracovala s Mateřským centrem "Fabiánek" v Dobřichovicích a Sokolem Černošice.

Kurzy, seminá

ře a mezinárodní zkoušky:

2013 - Studentka kombinovaného studia oboru předškolní a mimoškolní výchova ve Sv.Janu pod Skalou

2013 - Seminář pro předškolní vzdělávání nakladatelství Mcmillan

2012 - Kurz 1.pomoci pro děti

2012 - Certifikát "Metodika výuky anglického jazyka v předškolním věku" -

kurz akreditovaný MŠMT, Irislingua, Praha,

 2010 - „Montessori seminář pro rodiče“, vedený v angličtině, Association

Montessori Internationale, Praha

 2009 - FCE - mezinárodní zkouška z anglického jazyka, The British Council, Praha

 2009 - Certifikát "Respektovat a býti respektován" - kurz akreditovaný MŠMT,

 Společnost pro mozkové a kompatibilní  vzdělávání, Praha

2014 kurzy Mensa NTC lsystém učení I. a II.

2016 VOŠ pedagogická Sv. Jan pod Skalou obor předškolní a mimoškolní pedagogika.

Bc. Radka J. Paterová (učitelka)

 

 

Vystudovala jsem obor ergoterapie na 3. Lékařské fakultě v Praze. Po ukončení studia jsem se přes péči o dvojčata s neurologickým postižením dostala k pedagogické práci s malými dětmi, která mě velmi těší. Postupně jsem pracovala jako vedoucí učitelka v anglické mateřské škole Bead School, pečovala o děti v anglických rodinách, krátce pracovala v Montessori dvojjazyčné školce v Lausanne ve Švýcarsku a také v černošickém mateřském centru Mraveniště. Jsem autorkou několika příspěvků v publikacích „Nápadník pro mateřské školy“ a „Očekávané výstupy v praxi MŠ“ z nakladatelství RAABE. V současné době dokončuji studium předškolní a mimoškolní pedagogiky. Jsem vdaná a mám tři děti – Lucku (10), Mikiho (7) a Tima (4).

Ivana Maierová (učitelka)

 

Ivanina a její pedagogická zkušenost začala již v ranném věku, kdy pracovala jako vedoucí dětských táborů. Později na svých cestách   pracovala jako chůva a pečovala o děti u nás i v zahraničí. Během času absolvovala kurs pro profesionální chůvy, a aktivně pracovala s  dětmi   v mateřském centru zde v Černošicích. Nyní dokončuji studia na pedagogické škole obor předškolní pedagogika ve Svatém jánu pod Skalou. Mezi její koníčky patří hlavně toulky přírodou a tak se moc těší na čas, který bude moci s dětmi strávit venku na zahradě či v lese.

 

 

 

Ken Scalabroni (učitel, rodilý mluvčí)

  

Ken se narodil v Bostonu Massachusetts USA. Absolvoval střední školu v roce 1974 a poté se stal členem Amerického námořnictva, kde působil čtyři roky. Plavil se po celém světě na palubě lodi jako lodní ingenýr. Svou kariéru, ale viděl ve sportu. A tak se vrhl na práci trenéra a během let trénoval nejvyšší úroveň basketbalu ve Švýcarsku, Finsku, Německu, Rakousku a také v České republice. A právě zde si našel svou ženu. Je tedy ženatý a má dvě děti - Jane 15, Kylie 13.

Plynně hovoří německy a anglicky.

.

 

Renald Moses Demosthene (učitel, rodilý mluvčí)

Renny pochází se Spojených států, je držitelem certifikátu TEFL. Renny vystudoval v USA  vysokou školu, obor aplikovaná věda. Již během studií se věnoval práci s dětmi ( účastnil se školních kempů). Po studiích a pracovní zkušenosti v oboru, kde měl na starosti vzdělávání zaměstnaců, přijel do České republiky a začal s výukou angličtiny  dětí v mateřských školkách. Renny hraje na klavír, je kreativní, sportuje  a má vřelý vztah k dětem. 

  

 

Karmen Ranšová (učitelka)

Karmen je studentkou kombinovaného studia oboru předškolního a mimoškolního vzdělávání dětí na Svatojánské koleji. Karmen vystudovala módní návrhářství. Mezi její koníčky patří výtvarné tvoření s dětmi, šití a  cyklistika. Karmen pracovala celkem šest měsíců jako vedoucí na dětském táboře v USA. Dále učila angličtinu ve dvou mateřských školkách a momentálně se věnuje také pořádání dětských oslav a malování na obličeje. Práce s dětmi jí dělá radost. V současné době studuje na pedagogické fakultě UK obor předškolní a mimoškní pedagogika.

 


 

 

Lenka Melko (svačinářka)

Lenka má na starosti přípravu dobrůtek pro děti a také provoz a čistotu ve školce. Vždy je po ruce, když je potřeba pomoci. Lenka je také maminkou a co si velice oceňujeme má velkou trpělivost s dětmi.

     

 
     

 

 


Kontakt

Royal kindergarten mateřská škola s.r.o.

Boženy Němcové 1415
Černošice - Praha západ
252 28


774 444 144


www.skolkacernosice.cz